Oecumenische Dienst

Oecumenische Dienst


Raad van kerken
Warten-Wergea-Warstiens

Tijdens het Wartenster Wetter Wille weekend wordt er i.s.m. de Raad van Kerken en met WWW op zondag 16 september een dienst gehouden.


Iedereen is van harte welkom

De samenkomst zal zijn in de tent in de Burgermeesterwaldastraat om 9:30 uur en zal geheel in handen zijn van de gospelband Sinjael uit Donkerbroek
De reguliere diensten van de Hervormde en de Gereformeerde gemeente komen te vervallen.