Vloot

Skûtsje Jonge Jan


Het skûtsje de Jonge Jan is het Wartenster wedstrijdskûtsje en komt uit in de A Klasse van de IFKS. Het schip heeft sinds de bouw altijd mee gedaan aan wedstrijden en viel dikwijls in de prijzen. Al in 1912 en 1913 won schipper Sytema er veel eerste prijzen mee bij het hardzeilen in Grou, de Veenhoop en Eernewoude. Uiteraardwas het vervoeren van lading de hoofdfunctie van het skûtsje, maar het winnen van wedstijden zorgde voor een leuke bijverdienste. Het schip heeft als bijnaam "de Poep"naar de bijnaam van de familie Sytema, wat "meerkoet"betekent. Nadat de skûtsje commissie van Langweer het scheepje afgedankt had als wedstijdschip voor de SKS kwam het in handen van Jelle Talsma. Na een reeks kampioenschappen en rechtstreekse promotie naar de A-klasse is het schip weer even legendarisch als in de beginjaren van het skûtsjezeilen. Sinds 2016 zit Jelle's zoon Fonger aan het roer van de Jonge Jan.