wetterwille

Wartenster Wetter Wille


De organistatie wordt uitsluitend door enthousiaste vrijwilligers uitgevoerd.

Het bestuur bestaat uit tien leden die op basis van vrijwilligerswerk de stichting vorm geven:

Wie zijn wij?

Catharinus van Balen:

Geboren 1962. In het dagelijks leven werkzaam bij Knol in Akkrum. In zijn vrije tijd enthousiast voorzitter van Wartenster Wetter Wille waar hij vanaf het begin bij betrokken is.

Piet van der Velde:

Geboren 1958. In het dagelijks leven Teamleider Waterzuiveren Wetterskip Fryslan. In zijn vrije tijd voorzitter van College van Kerkrentmeesters en Stichting Jachthaven Wartena. Ook hij is vrijwilliger van het eerste uur.

Ria Hobert:

Geboren 1957. In het dagelijks leven werkzaam als meitinker/sociaalwerker bij de Coöperatie Amaryllis in het dorpenteam. Ria heeft in bijna alle verenigingen in Warten een functie gehad en versterkt ons team nu 2 jaar.

Robin Hoekstra:

Geboren 1986. Werkzaam als directeur/inspecteur bij Bureau Scheepvaart Certificering BV. Behartigt al jaren enthousiast de vloot van Wartenster Wetter Wille.

Petra Vergunst:

Geboren 1956. Assistent bedrijfsleider bij restaurant de Kok en de Walvis. Als creatief brein en professioneel gastvrouw is zij vanaf het eerste uur de moeder van de organistatie.

Arjen Noppert:

Geboren 1983. Als servicemonteur werkzaam bij Bromach, importeur van landbouwmachines. Al jaren de technische schakel in het bestuur.

Fokje Bouwmeester:

Geboren 1965. Werkt als spin in het web bij Defenz Advocaten. Zorgt met veel enthousiasme voor de organistatie van het theater tijdens Wartenster Wetter Wille. Heeft samen met Haye en Ria de regie over de website en is onze "regelneef" in top! Staat als geboren Wartenster midden in het dorp.

Tryntsje Boekema:

Geboren 1982. Werkt als administratief medewerkter bij Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV te  Grou. Al vanaf het begin van het evenement neemt zij de verantwoording voor de horeca.

Oege Castelein:

Geboren 1968. Werkt als mecanical engineer bij Tetra Pak. Hij onderhoudt het contact met Museum Warten en behartigt tevens de oude ambachten tijdens ons evenement. Hij is tevens bestuurslid van Dorpsbelangen Warten.

Haye Otten:

Geboren 1967. Werkt als medewerker vastgoedbeheer bij WoonFriesland. Zijn sociale betrokkenheid blijkt uit zijn inzet voor World Servants. Voor Wartenster Wetter Wille regelt Haye onder andere de Oecumenische dienst op zondag.