wetterwille

Wartenster Wetter Wille


De organistatie wordt uitsluitend door enthousiaste vrijwilligers uitgevoerd.
Het bestuur bestaat uit zeven leden die op basis van vrijwilligerswerk de stichting vorm geven:

Wie zijn wij?

Catharinus van Balen:
Geboren 1962. In het dagelijks leven werkzaam bij Knol in Akkrum. In zijn vrije tijd enthousiast voorzitter van Wartenster Wetter Wille waar hij vanaf het begin bij betrokken is.

Piet van der Velde:
Geboren 1958. In het dagelijks leven Teamleider Waterzuiveren Wetterskip Fryslan. In zijn vrije tijd voorzitter van College van Kerkrentmeesters en Stichting Jachthaven Wartena. Ook hij is vrijwilliger van het eerste uur.

Ria Hobert:
Geboren 1957. In het dagelijks leven werkzaam als meitinker/sociaalwerker bij de Coöperatie Amaryllis in het dorpenteam. Ria heeft in bijna alle verenigingen in Warten een functie gehad en versterkt met enorme daadkracht ons team nu 2 jaar en beheert het secretariaat.

Fokje Bouwmeester:
Geboren 1965. Werkt als spin in het web bij Defenz Advocaten. Fokje behartigt alle PR taken (zowel digitaal als op papier) en het document beheer. Zij is onze "regelneef" in top en staat als  als geboren Wartenster midden in het dorp.
 
Petra Vergunst:
Werkzaam bij restaurant de Kok en de Walvis. Zij heeft o.a. de verantwoording voor de horeca en de candlelight vaart. Als creatief brein en professioneel gastvrouw is zij vanaf het eerste uur de moeder van de organistatie.
 
Haye Otten:
Geboren 1967. Werkt als medewerker vastgoedbeheer bij WoonFriesland. Zijn sociale betrokkenheid blijkt uit zijn inzet voor World Servants. Voor Wartenster Wetter Wille regelt Haye onder andere de Oecumenische dienst op zondag.Verder is Haye verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunningen, het contact met Museum Stichting Sûdwal en behartigt de oude ambachten en kinderactiviteit tijden het evenement.

Fonger Talsma:
Geboren in 1993. Werkzaam als project engineer bij Scheepswerf Talsma. Met ingang van  2019 versterkt Fonger het bestuur en is hij voornamelijk belast met "de vloot" en alles wat daarbij komt kijken. Fonger is enthousiast en een zeer welkome aanvulling van het bestuur.