Vloot

Vloot


Hieronder een overzicht van enkele schepen die meevaren in de vloot

Koftjalk Tromp


In 2006 werd de opgerichte Stichting Tromp (27-04-2006) eigenaar van de Groningse koftjalk Tromp.Op dat moment was het schip na vele namen en dito omzwervingen door Europa compleet verwaarderloosd. Jelle Talsma en Andries Hamstra bestuursleden van de stichting hebben zich jarenlang ingezet om de koftjalk te restaureren en zodoende te behouden als cultureel erfgoed. Dit deden zij onder andere met behulp van leerlingen die behoefte hadden aan praktijkgerichte leerplaatsen, zoals langdurig werklozen en ex-gedetineerden als onder meer toekomstige scheepsbouwers. Samen met deze werker is het zeilschip in de oude staat hersteld.

De Tromp was in de maand mei de varende expositie langs de elfsteden met aan boord de manquettes van de "11 fountains".

Aebelina


Het houten skûtsje, oorspronkelijk veerschip of ook wel "kofke"genoemd, is zonder concurrentie het populairste archetype van de Friese binnenvaart. Ontwikkeld in de achttiende eeuw combineerde het de kwaliteit van vrachtvaarder met die van het snelle jacht omdat het zowel personen- als klein vrachtvervoer verzorgde.

Skûtsje Jonge Jan


Het skûtsje de Jonge Jan is het Wartenster wedstrijdskûtsje en komt uit in de A Klasse van de IFKS. Het schip heeft sinds de bouw altijd mee gedaan aan wedstrijden en viel dikwijls in de prijzen. Al in 1912 en 1913 won schipper Sytema er veel eerste prijzen mee bij het hardzeilen in Grou, de Veenhoop en Eernewoude. Uiteraardwas het vervoeren van lading de hoofdfunctie van het skûtsje, maar het winnen van wedstijden zorgde voor een leuke bijverdienste. Het schip heeft als bijnaam "de Poep"naar de bijnaam van de familie Sytema, wat "meerkoet"betekent. Nadat de skûtsje commissie van Langweer het scheepje afgedankt had als wedstijdschip voor de SKS kwam het in handen van Jelle Talsma. Na een reeks kampioenschappen en rechtstreekse promotie naar de A-klasse is het schip weer even legendarisch als in de beginjaren van het skûtsjezeilen. Sinds 2016 zit Jelle's zoon Fonger aan het roer van de Jonge Jan.
 

Molkschouw


Omdat veel boeren geen weg naar de boerderij hadden werd de melk met de melkschouw in de stalen melkbussen van de boer naar de zuivelfabriek gebracht.
Daarnaast vervulde de melkboot ook vaak een sociale rol. Via de melkvaarder kregen de boeren vaak het laatste nieuws te horen en werden de boodschappen bezorgd.
De eerst jaren heeft het schip gevaren met een 1 cilinder Schmith motor. Echter deze motor gaf zoveel trillingen, dat er scheuren in het vlak kwamen. Ook was de motor nauwelijks aan te slingeren door de grote compressie. 
Om het schip drijvende te houden is toen besloten om een Deutz MAH 914 (1 cilinder, 11PK) in het schip te plaatsen.
Deze motor stamt uit het haar 1956 en heeft een verdampingskoelsysteem.
In de jaren zestig kregen steeds meer boeren een wegverbinding. Hierdoor werden veel melkschouwen vervangen door vrachtauto's. Na de introductie van de grote melktanks was het definitief gebeurd met de melkvaart. Nadat het schip op 1 augustus 1970 uit de melkvaart was gehaald is de boot nog enige tijd gebruikt door de gemeente om vuilcontainers op te halen en te legen.

Lemster Aak Feroaring


De Feroaring is een pleziervaartuig welke gebruikt wordt voor zeiltochtjes met gasten. Het model van het schip is gebaseerd op de visserschepen zoals deze gebruikt werken op de vroegere zuiderzee, vandaar de term "visserman aak". Door z'n hoge kop en zelflozende kuip is het een goed zeewaardig schip.

Skûtsje Erfskip


Dit skûtsje is gebouwd in 1908 door T.A. van der Werff te Wergea met een laadvermogen van 28 ton. Zij is gebouwd door dhr. Wopke van der Zee te Oppenhuizen en doopte haar als "Twee Gebroeders". Zijn zoon heeft hem opgevolgd en heeft er ook een aantal jaren mee gevaren. Daarna wordt het allemaal wat vager en op een gegeven moment is ze omgebouwd tot woonschip. Ze heeft gelegen in o.a. Amsterdam en laatste plaats die bij ons bekend is, is Utrecht waar een therapeut erop woonde. Na weer wat omzwervingen kwam ze uiteindelijk in Eernewoude terecht waar ze weer in haar oude glorie werd hersteld en o.a. mee heeft gezeild in de IFKS. In 2008 hebben wij haar "teruggekocht"en op de respectabele leeftijd van 100 jaar kwam ze weer terug op de werf waar ze destijds gebouwd is. Ook wij hebben haar toen de naam "Erfskip" gegeven. (erf: bij ons op het erf gebouwd en bewaard voor de erfgenamen, skip: spreekt voor zich) 

 

Skûtsje "Connie"


"Connie" vaart al vanaf de eerste editie mee in de vloot tijdens Wartenster Wetter Wille.


Wij zijn de familie Bakker uit Leeuwarden , Durk , Connie , Nynke en Jitse en sinds 1984 in het bezit van ons skûtsje De Connie , die is gebouwd in Sneek door v/d Werff in 1911,die hebben we zelf verbouwd zodat er wat meer in te leven is . Durk en ik slapen nog ouderwets onder het achterdek en toen de kinderen nog meegingen sliepen die onder het voordek.
tevens hebben wij It Lieuwke , daarvan is het bouwjaar niet exact bekent , maar is gebouwd bij Buitens verlaat.hier kun je niet op wonen. Vanaf het begin zijn wij betrokken bij Wartenster wetter wille .
Dit vinden we leuk omdat wij wel iets hebben met Wartena . Door de jaren heen hebben we veel nieuwe contacten gelegd, zo hebben we een aantal jaren bij de familie Bouwmeester voor de deur gelegen . ook vinden we het team van vrijwilligers een leuk stel mensen. Enorm enthousiast. Waarom wij meedoen is omdat we de cultuur in stand willen houden en kleine evenementen meer op de kaart willen zetten, graag zien wij jullie in september bij de www.
 
groet Connie

 

Baggermolen 'Vooruit"


Na een lange tijd in Heerenveen te hebben gelegen, is dit unieke stuk industrieel erfgoed overgebracht naar het Nederlands Stoommachinemuseum te Medemblik.Ruim 15 jaar daarvoor werd de baggermolen voor het laatst ingezet. Sindsdien lag hij werkeloos voor de walDat gaat nu veranderen. Onder de hoede van het museum, is er van af 2005 tot nu in 2016 met behulp van vrijwilligers hard gewerkt om dit stuk techniek weer tot leven te wekken, en met succes. Zowel voor het technische werk, als voor het begeleiden van bezoekers is steeds nog veel hulp nodig.

Dreg 1


Dit schip is nog in redelijk originele staat. De inrichting van het voorschip en de stuurhut is nog als in 1950. De betimmering bestaat uit Java teak.
De Dreg 1 is de enige van de vier Dregs die bewapend is geweest. Op het voordek is een restant van de fundering van de beide machinegeweren nog te zien. Op het achterdek stond een licht kanon. Deze fundering is niet meer terug te vinden door de verbouwing van het achterdek.
In de machinekamer zijn de originele versleten Kromhout motoren vervangen door twee DAF's 575.
Op het vlakke werkdek is in 1973 een lage opbouw geplaatst.
De boot is gebouwd voor de Hydrografische Dienst en samen met de Dreg 2 in 1950 verscheept naar Nieuw-Guinea om in spannen van twee met een dregtuig ondieptes te kunnen afdreggen en zo wrakken en banken in kaart te brengen. De verzamelde gegevens werden verwerkt aan boord van de Hr Ms Snellius en later van de Hr Ms Luymes, waaraan de Dregs waren toegevoegd. Eind 1962 zijn de Dregschepen weer verscheept naar Nederland.
Op de Rijkswerf in Den Helder zijn alle vier de dregschepen aangepast voor de Noordzeekust.
Tot 1970 is de Dreg 1 in de zeegaten bij de eilanden en op het IJsselmeer ingezet. Daarna is het via de domeinen verkocht aan een particulier.

Reddingsboot Suzanna


De reddingsboot Suzanna is één van de vijf zelfrichtende schepen van het type Carlot. Het schip is gebouwd in 1968 in opdracht van de KNZHRM (in 2010 nog bestaand als de KNRM). De boot heeft een lengte van 20,37m, breedte van 4,15 m, een diepgang van 1,40m en een waterverplaatsing van 53 ton. Het schip wordt voortgedreven door twee 8 cilinder Kromhout TS motoren van elk 140 pk. De Suzanna heeft gestationeerd gelegen in Den Helder van 1968 tot 1998 en op IJsland van 1998 tot 2008. De boot wordt door de KNRM in de wintermaanden weer ingezet als reddingboot te Lauwersoog. In de zomermaanden wordt de boot gebruikt voor promotie van het waddengebied en de KNRM. ook worden er asverstrooiingen mee gedaan. De thuishaven is Lauwersoog en de boot wordt bemand door vrijwilligers.

Sleepboten


Diverse sleepboten varen mee in de vloot:

Feint uit Weidum

Dynamiek uit Scharsterbrug

Frisia uit IJlst

Isa Mathilde uit Heerenveen

HZ8 uit Warten

Zwarte Raaf uit Leeuwarden 

Westerdok uit Vegelinsoord