wetterwille

Wartenster Wetter Wille


De organisatie wordt waar mogelijk door enthousiaste vrijwilligers uitgevoerd. Het bestuur bestaat momenteel uit zeven leden die op basis van vrijwilligerswerk de stichting vormgeven. Daarnaast verlenen tal van verenigingen, stichtingen en vrijwilligers hun medewerking aan het evenement.

Wartenster Wetter Wille wordt mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen en sponsoring van bedrijven, particulieren, gemeente Leeuwarden en de Provincie Fryslân. Uiteraard kan Wartenster Wetter Wille uitsluitend georganiseerd worden door de inzet van vele vrijwilligers, zij maken van Wartenster Wetter Wille een mooi en feestelijk evenement.

Ondersteuning op het terrein van fondsen- en sponsorwerving is er van Gemeente Leeuwarden en LOF Leeuwarden. Ook Dorpsbelang Warten ziet Wartenster Wetter Wille als een belangrijk instrument om het dorp op een positieve wijze onder de aandacht te brengen van overheden, toeristen, provincie- en streekgenoten.

Wartenster Wetter Wille heeft een actief marketing en pr-beleid.

Wartenster Wetter Wille heeft een sluitende begroting om een kostendekkend evenement te kunnen realiseren.