Nieuws

Nieuws


Gehoord en gezien in de Leeuwarder Courant

De "pake en beppe" van de Reuzen van Royal de Luxe die 17, 18 en 19 augustus 2018 naar Leeuwarden komen, stonden...

Lees meer
Gehoord en gezien in de Leeuwarder Courant.

Wartenster Wetter Wille is ook klaar voor de KH 2018. Wolkom

Lees meer
Warten begjint it nije jier as 'Kultureel Haaddoarp"

Warten prensinteart him op nijjiersdei, as offisjeus 'Kultureel Haaddoarp' fan de gemeente Ljouwert. Dit is in...

Lees meer
Warten barst uit zijn voegen

Palingroken, het schippersmaal, de candlelight vlootschouwen theatervoorstellingen: normaal kunnen we ieder oneven...

Lees meer