Nieuws

Volgende editie WWW


De volgende editie van Wartenster Wetter Wille is op 18 en 19 september 2021

 

Iepenloftspul TS Warten en Wartenster Wetter Wille  2020

In september 2020 staan twee prachtige evenementen in het dorp Warten op de agenda. Een week lang Iepenloftspul en aansluitend een weekend Wartenster Wetter Wille. De samenwerking en voorbereidingen voor beide evenementen met  onder andere ’t Earmhûs en de OV Warten zijn inmiddels in volle gang. De doelstelling van beide partijen is:

Warten op de kaart zetten.

Bij nader inzien en na intensief overleg tussen beide besturen denken we dit toch beter te kunnen bereiken door de evenementen niet in het zelfde jaar te laten plaatsvinden. Zo kunnen beide activiteiten alle aandacht krijgen die ze verdienen.

We hebben daarom gezamenlijk het volgende besloten:

-         Het Iepenloftspul zal plaatsvinden in september 2020,

-         Wartenster Wetter Wille schuift een jaar op en zal daarom plaatsvinden in 18 en 19 september 2021.

Daar waar nodig of mogelijk zullen beide partijen elkaar blijven ondersteunen.