Vloot

Skûtsje Erfskip


Dit skûtsje is gebouwd in 1908 door T.A. van der Werff te Wergea met een laadvermogen van 28 ton. Zij is gebouwd door dhr. Wopke van der Zee te Oppenhuizen en doopte haar als "Twee Gebroeders". Zijn zoon heeft hem opgevolgd en heeft er ook een aantal jaren mee gevaren. Daarna wordt het allemaal wat vager en op een gegeven moment is ze omgebouwd tot woonschip. Ze heeft gelegen in o.a. Amsterdam en laatste plaats die bij ons bekend is, is Utrecht waar een therapeut erop woonde. Na weer wat omzwervingen kwam ze uiteindelijk in Eernewoude terecht waar ze weer in haar oude glorie werd hersteld en o.a. mee heeft gezeild in de IFKS. In 2008 hebben wij haar "teruggekocht"en op de respectabele leeftijd van 100 jaar kwam ze weer terug op de werf waar ze destijds gebouwd is. Ook wij hebben haar toen de naam "Erfskip" gegeven. (erf: bij ons op het erf gebouwd en bewaard voor de erfgenamen, skip: spreekt voor zich)